Nakon dvogodišnjeg djelovanja, jučer je održana završna konferencija projekta Društveni centar Valpovo.

Projekt je započeo s provedbom 29. svibnja 2020. Godine, a aktivnosti je počeo provoditi od lipnja iste godine, sve do zadnjeg dana projekta 29. svibnja 2022. godine. Ukupna vrijednost projekta bila je 1.854.987,23kn, s intenzitetom potpore Europskog socijalnog fonda od 85% i državnog proračuna Republike Hrvatske 15%.

Nositelj ovoga projekta bila je udruga Karašicka Republika, s čak četiri partnera na projektu – Udruga osoba s invaliditetom ”MI” Valpovo, Društvom ”Naša djeca” Grada Valpova, Udrugom mladih Revolucija te Gradom Valpovo.

Na jučer održanom skupu, kojem je uz suradnike na projektu i predstavnike partnera sudjelovao i zamjenik gradonačelnika Marko Barišić, Josipa Glavurdić, voditeljica projekta, Sara Čavar, voditeljica Društvenog centra, Sanja Perak, voditeljica edukacije za osobe s invaliditetom i Matej Vidranski, voditelj Info centra za mlade, predstavili su ostvarene rezultate projekta.

Glavni cilj projekta bio je povećanje opsega aktivnosti organizacija civilnog društva kojima bi se unaprijedio život građana s područja Grada Valpova te samim time promicala njihova međusobna suradnja. Neki od pokazatelja projekta su bili povećanje iskorištenosti javnog prostora na području Grada Valpova i to kroz novoadaptirani i opremljeni prostor Društvenog centara Valpovo u zgradi starog sindikata, a sve u svrhu provođenja aktivnosti i djelovanja organizacija civilnog društva s područja Valpova. Uz sve to uspostavilo se i pet Programa u sklopu samog projekta – Program za mlade na području grada Valpova, Program o pravima i zaštiti djece Grada Valpova, Program o pravima osoba s invaliditetom iz sustava socijalne skrbi, mirovinskog i zdravstvenog sustava, Program za uspostavu Volonterskog centra Valpovo te Program za uspostavu Info centra za mlade Valpovo. Izrađen je i Program revitalizacije prostora u javnom vlasništvu kroz partnerstvo organizacija civilnog društva i lokalne zajednice. Također, kroz razne edukacije i radionice, ojačali su se stručni kapaciteti prijavitelja i projektnih partnera.

Neki od ostalih bitnih rezultata samog projekta jesu i organizirana 3 susreta osoba s invaliditetom gdje su se povezale udruge osoba s invaliditetom iz drugih gradova ali i iz druge županije (članovi i korisnici Centra za pružanje usluga u zajednici ”Ja kao ti” iz Osijeka, članovi i korisnici Inkluzivne kuće Zvono iz Belišća te članovi i korisnici Udruge osoba s intelektualnim teškoćama Golubica Vukovar). Organizirana je i edukacija kroz 8 cjelodnevnih seminara na temu mogućnosti iskorištavanja sredstava EU fondova za organizacije civilnog društva, uspostavljen je Volonterski i Info centar za mlade Valpovo. S vanjskim stručnjakom je organizirano i 20 radionica kreativnog izražavanja kroz 6 modula za sve ciljane skupine projekta te je uspostavljena funkcionalna službena stranica Društvenog centra (s podstranicom Info centra za mlade i Volonterskog centra) na kojoj se mogu pronaći svakodnevne zanimljive i korisne informacije vezane za mlade (kroz Info centar), dostupne su i informacije za volontere i organizatore volontiranja, te je uspostavljen službeni kalendar događanja kao platforma na kojoj su objedinjena sva događanja na području Valpovštine.

Ono što je svakako za pohvaliti se jest da se na mjesečnoj razini održavalo najmanje 14 aktivnosti za djecu, mlade i za osobe s invaliditetom, a ponekad su te brojke prešle i preko 20 aktivnosti mjesečno. Također, medijska popraćenost nije nedostajala. 63 medijske objave u lokalnim i regionalnim medijima o realizaciji aktivnosti, šest radijskih emisija i još nekoliko gostovanja najava i pričanja o projektu i aktivnostima te gostovanje u dvije TV emisije STV-a.

Adaptacija i opremanje Društvenog centra Valpovo izvršena je kroz nabavljeni namještaj i opremu potrebnu za održavanje aktivnosti, kao što je računalna oprema, oprema za realizaciju radionica, oprema potrebna za provedbu aktivnosti Info centra za mlade te oprema za aktivnosti Volonterskog centra.

Neki od pokazatelja uspješnosti programa jesu i impozantne brojke. Ukupan broj aktivnosti kroz dvije godine iznosi 452, što radionica, edukacija ili raznih drugih aktivnosti koje su bile besplatne za sve ciljane skupine projekta, a ukupan broj sudionika bio je 527 (mladi 335, djeca 156 i OSI 36). Najviše je bilo aktivnosti za mlade (307 aktivnosti), za djecu (62 aktivnosti) te za osobe s invaliditetom (83).

Kroz rad info centra uspostavljen je Program Info centra za mlade Valpovo koji je dao smjernice da se uspostavi sustav za informiranje mladih na području grada Valpova (ali i šire), osiguraju pravodobne informacije putem web stranice Društvenog centra Valpovo i društvenih mreža (Facebook, Instagram), info pulta i grupnih i individualnih aktivnosti te ostvarivanje suradnje s drugim info centrima u Republici Hrvatskoj. Kroz program Info centra odrađeno je 6 edukacija na kojima su članovi projektnog tima i svi zainteresirani učili o radu s mladima i funkcioniranju Info centara u RH i EU. Kroz rad info centra za mlade izrađeno je 49 informativnih brošura i održano je 7 informativnih predavanja za mlade i nekoliko individualnih savjetovanja.

Kroz rad Volonterskog centra uspostavljen je Program za razvoj volonterstva i uspostavu volonterskog centra Valpovo, čiji je cilj bio poticati vrednovanje volonterskog rada i pridavanje važnosti volonterstvu u rješavanju izazova u Gradu Valpovu. Kroz program je provedeno 14 edukacija za volontere i organizatore volontiranja. Uz edukacije kroz program u sklopu volonterskog centra Valpovo organizirano je 39 edukacija kroz 6 seminara za volontere Karašicke Republike koji su volontirali kroz projekt Društveni centar Valpovo kako bi se kvalificirali za rad s ciljanim skupinama – mladima, djecom i osobama s invaliditetom. Također je kroz rad volonterskog centra organizirano osam volonterskih akcija i uspostavljena je i dodijeljena je nagrada za volontera godine grada Valpova.

Program o pravima osoba s invaliditetom iz sustava socijalne skrbi, mirovinskog i zdravstvenog sustava za cilj je imao poboljšati kvalitetu života osoba s invaliditetom u lokalnoj zajednici polazeći od filozofije inkluzije i oslanjajući se na principe u zajednici utemeljene rehabilitacije, kroz koji je provedeno čak 13 radionica kroz 10 modula.

Program o pravima i zaštiti djece unaprijedio je sustave i osigurao usluge prilagođene djeci, s posebnim naglaskom na djecu u ranjivim situacijama te na eliminaciju svih oblika nasilja nad djecom kao i osiguravanje aktivnog sudjelovanja djece i to kroz 12 provedenih edukacija.

Kroz Program za mlade na području Grada Valpova unaprijedile su se aktivnosti tijela državne uprave, javnih ustanova, jedinice lokalne samouprave a ponajprije organizacija civilnog društva koji svojim djelatnostima i nadležnostima pridonose zadovoljavanju potreba mladih s područja grada i podizanju kvalitete njihova života.

Društveni je centar Valpovo izuzetno pozitivno prihvaćen u gradu Valpovu te se pokazao kao važno mjesto okupljanja sugrađana različite dobi i društvenih skupina. Iako je projekt priveden kraju, Društveni centar Valpovo nastavlja sa svojim radom gdje će i dalje služiti kao platforma organizacijama civilnog društva te svim građanima grada Valpova kako bi mogli komunicirati, učiti, stvarati, biti podržani i rasti.