USTAV KARAŠICKE REPUBLIKE

  1. Karašicku republiku osnivaju mladi pojedinci iz Belišća i Valpova okrupnjavanjem brojnih manjih cjelina kao što su Zeleni Brijeg, Oštri Ćošak, Vatikan, Metlinci, Kraljevci, Toplice, Meljik, Vijenac, Kombinat, Crna Staza, Potkova, Hrastik, Mali Havaji, Romsko naselje, Lička ulica, Citadela, Repnjak, Zapad 1 i Zapad 2.
  2. Naglasak naziva Karašicke republike je na slovima šic, s blagim poletom i veseljem.
  3. Republika se još parnim danima naziva Belpovo, neparnim Vališće, dok nedjeljom kompromisno i u skladu s odmornom dravskom funkcijom Bistra Nica. Blagdanima i svečanim danima grad se naziva Povolišće, bez obzira traje li tada republika ili ne.
  4. Službena himna Karašicke republike naziva se Republika, a izvodi ju Žabaraberi Band Aid.
  5. Za vrijeme fašničke republike svu vlast obnašava Grofmann, na čelu Fašničke vlade.
  6. Za funckiju Grofmanna može se kandidirati svaka punoljetna osoba.
  7. Kandidatura za Grofmanna podnosi se ubacivanjem imena osobe u glasački šešir, na Citadeli, lijevoj obali Drave.
  8. Grofmann je nastao spajanjem riječi ”grof” (Normann Prandau) i ”Gutmann” te se nalazi na čelu Fašničke vlade.
  9. Fašničku vladu čini 10 temeljnih ministarstava:

– Ministarstvo za borbu protiv komaraca i oporbe – nemilosrdna borba s komarcima i političkim protivnicima. Nalazi se na prvoj crti obrane, u Repnjaku.

– Ministarstvo tamburica, mixeta, udaraljki i gitara – obnaša funkciju brige za glazbeno zdravlje republike i poticanja nastavka cvjetanja glazbene scene pune republičkih talenata. Nalazi se u desnom krilu valpovačkog dvorca.

– Ministarstvo za promet i održavanje veza – organizira promet Belišća i Valpova izuzev kružnih tokova, savjetuje građane u ljubavnim vezama. Središte je na Crnoj Stazi.

– Ministarstvo za pitanje gdje si bio ’91 – službeni glasnogovornik republike, na sva provokativna pitanja odgovara s pitanja o lokaciji upitanog na pojedini dan u 1991. godini. Središte se nalazi kod valpovačkog topa čiji je nišan usmjeren na Karašicu.

– Ministarstvo za organizaciju „jada“ – organizira fišijade, čobanijade, grahijade, kobasijade, šetnijade, biciklijade, rakijade, praćkijade, izborijade, missijade, igrijade i slične evente. Središte ministarstva se nalazi na balkonu Paleja.

– Ministarstvo stočne hrane i briketa – pandan ministarstvu gospodarstva s naglaskom na industriju i poljoprivredu, sjedište u Kombinatu.

– Ministarstvo spekulativnih mistika – tajna policija, nalazi se na najvišem dijelu republike, valpovačkom silosu. Ili bar tako mislimo.

– Ministarstvo irskih i njemačkih slavonaca – za dijasporu, investiranje, povratak, doznake. Središte na belišćanskom kolodvoru.

– Ministarstvo zdravih bolesti – ministarstvo koje i zdravima nalazi bolesti kako bi mogli lakše ostvariti bolovanje. Nalazi se u Domu zdravlje Valpovo.

– Ministarstvo za neaktiviranje kulturne baštine – mozga na koje sve načine je moguće ne revitalizirati kulturnu baštinu. Sjedište je u valpovačkom dvorcu.

10. Grofmann može dodati broj ministara (i ministarstava) po želji i prohtjevima. Osim ministarstava, republika ima i ostale institucije i agencije.

11. Ministre bira sam Grofmann, a potvrđuje ih Republičko vijeće glasnim uzivkom ”da” u slučaju slaganja ili ”ne” u slučaju neslaganja.

12. Republičko vijeće saziv je svih osoba koje su se zatekle za vrijeme izbora Grofmanna na lijevoj obali Drave.

13. Policijaci koji vladaju republikom nazivaju se Gutmannovi panduri jer se policijska postaja trenutačno nalazi u Belišću.

14. Središnje pravosudno tijelo naziva se Katančićevo sudište uslijed valpovačkog općinskog suda.

15. Jedina stranka u republici je Hrvatska Demokratska Karašicka Partija Rada, Reda i Discipline Slavonije, Baranje, Srijema i Valpovštine (HDKPRRDSBSV)

16. Republički HAVC i kino operator zove se Normalni Prandau d.o.o.

17. Službena Radio postaja zove se HRVatski GRB

18. Središnja sportska zajednica nosi ime Matije Ljubeka.

19. Jedini nogometni klub u republici naziva se NK Rudika Vida.

20. Neslužbeni trgovački brand republike novi naslov Kara. Kara maslac, jaja Kara Marko, kajmak Kara Đorđe, skije Kara Vanke, Kara sredstvo za dezinfenkciju i drugo.

21. Ljetna rezidencija Grofmanna nalazi se u Kraljevcima.

22. Službeno karašicko pivo naziva se KaraHICKo pivo. Kuha se u pivovari Gutprand. Adresa pivovare čuva se u strogoj tajnosti u mračnim i tajnim odajama Ministarstva spekulativnih mistika.

23. Jedina folklorna manifestacija u gradu nosi naziv „Tekla rijeka Karašica od Valpova do Belišća“. Održava se na splavovima rijeke Karašice, publika je na obalama.

U Citadeli, 18.2. 2017.

Potpis Grofmannice

Dina Ivanović v.r.