Udruga Karašicka Republika započinje s provedbom projekta “Fokus H” čija provedba traje 8 mjeseci. Projekt kojeg financira Ministarstvo za demografiju, mlade i socijalnu politiku sa 69.000,00 kuna usmjeren je na postavljanje platforme za održivi razvoj u lokalnoj zajednici te poticanje mladih za preuzimanje i prakticiranje uloge aktivnog građanina u različitim dijelovima društvenog života i rješavanju pojedinih društevnih problema. Očekuje se da će se utjecati na promoviranje važnosti i vrijednosti volontiranja u civilnom društvu kroz organiziranje manifestacija za lokalnu zajednicu te poticati mlade da se uključuju u različite aktivnosti te time poticati aktivizam mladih, ali i drugih građana. Uz navedeno, očekuje se povećanje broja volontera i bolja suradnja organizacija civilnog društva međusobno te suradnja s jedinicama lokalne samouprave. Uz edukaciju o održivom razvoju, mladi će steći potrebne kompetencije, znanja i vještine potrebne za život u lokalnoj zajednici.

Ciljevi projekta su:

1.Povećati ulogu organizacija civilnoga društva u razvoju kompetencija i aktivnog sudjelovanja mladih u području održivog razvoja;

2. Osnažiti partnerstva organizacija civilnoga društva i lokalne zajednice u podizanju svijesti o održivom razvoju.

Aktivnosti koje će se provoditi tijekom 8 mjeseci su: edukacija o održivom razvoju te manifestacije koje udruga Karašicka Republika provodi već treću godinu za redom.

Krajnji korisnici projekta su građani lokalne zajednice, jer će se kroz projekt osnažiti organizacije civilnog društva za razvijanje inicijativa za održivi razvoj i povezati institucije i civilni sektor. Kroz neformalne edukacije o održivom razvoju, članovi organizacija civilnog društva i volonteri će steći kompetencije koje će se koristiti za poticanje aktivizma i stvaranje pozitivnog okruženja za kvalitetniji život svih građana.