Udruga Karašicka Republika
Radnička 14
31551 Belišće
OIB: 45672905239
IBAN: HR0723400091110872330

Upravni odbor
Predsjednik: Mislav Matišić
Potpredsjednik: Mladen Đurović
Tajnik: Matej Vidranski
Blagajnik: Josipa Mađarić
Upravni odbor: Zoran Zbanatski, Ivan Ivić, Marijan Mandić
Nadzorni odbor: Višnja Mihaljević, Petar Alošinac, Bojan Stanković

Ogranak Valpovo
Dr. Franje Tuđmana 4a
31550 Valpovo
Predsjednik: Matej Vidranski

Ogranak Draž
Dunavska 125
31305 Draž
Predsjednik: Zvonimir Janković

Ogranak Osijek
Vijenac Ivana Meštrovića 37
31000 Osijek
Predsjednik: Matko Mužević